Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, xem chi tiết tại file đính kèm.

10:31 25/11/2016Tài liệu đính kèm

Nghi dinh so 86.2015.CP-ND vv thu chi cac che do chinh sach tu T12.2015.pdf Tải về