Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT-BGĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của liên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021, xem chi tiết tại file đính kèm.

10:31 25/11/2016Tài liệu đính kèm

Thong tu lien tich so 09.2016.TTLT-BGĐT-BTC-BLĐTBXH ngay 30.03.2016.pdf Tải về