DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN SV HK1, 2016 - 2017 (Dự kiến)

10:12 12/04/2017

      DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN SV HK1, 2016 - 2017 (Dự kiến).
     Thời gian phản hồi và thắc mắc từ ngày ra thông báo tới hết ngày 24/04/2017 (Gặp trực tiếp thầy Tâm - P.CTSV). Sau thời gian trên Phòng CTSV ra quyết định chính thức SV không được khiếu nại nữa.

File đính kèm

DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN SV HK1, 2016 - 2017 (Dự kiến).xls Tải về