DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN SV HK2, 2016 - 2017 (Dự kiến).

11:29 31/08/2017

    DANH SÁCH ĐIỂM RÈN LUYỆN SV HK2, 2016 - 2017 (Dự kiến).
    Thời gian phản hồi và thắc mắc từ ngày ra thông báo tới hết ngày 04/09/2017 (Gặp trực tiếp thầy Tâm - P.CTSV). Sau thời gian trên Phòng CTSV sẽ ra quyết định chính thức, SV không được khiếu nại nữa.

File đính kèm

2. Danh sach DRL SV Hoc ky 2 - NH 2016 - 2017 (Du kien).xls Tải về