Thông báo

Thông báo danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng BUH năm 2019

10:52 28/11/2019

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo: Dự kiến danh sách sinh viên được nhận học bổng BUH năm 2019

Tài liệu đính kèm

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG 2019.pdf Tải về