Thông báo

Thông báo và danh sách dự kiến sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện xét “Học bổng Ngành Ngân hàng năm học 2016 - 2017”

18:16 12/10/2017

File đính kèm

1- Thông báo dự kiến sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện xét “Học bổng Ngành Ngân hàng năm học 2016 - 2017”.docx Tải về
2- Danh sách dự kiến sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện xét “Học bổng Ngành Ngân hàng năm học 2016 - 2017”.xls Tải về