Thông báo

Thông báo về việc hướng dẫn nộp hồ sơ trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy năm học 2019 - 2020

15:37 25/09/2019

Tài liệu đính kèm

2.1- Thong bao ve tro cap xa hoi nam hoc 2019 - 2020.doc Tải về
2.2- Mau don va huong dan ghi dơn de nghi huong tro cap xa hoi nam hoc 2019 - 2020.doc Tải về