Thông báo

Thông báo về việc nhận hồ sơ xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên chính quy thuộc diện có đất bị thu hồi (Đối tượng của Quỹ 156) năm học 2019 - 2020

15:38 25/09/2019

Tài liệu đính kèm

3.1- Thong bao ve ho tro hoc phi từ Quy ho tro 156 doi voi SV dien co dat bi thu hoi.doc Tải về
3.2- Mau giay de nghi ho tro hoc phi dien co dat bi thu hoi _156.doc Tải về